دفتر مرکزی سرویس طلایی

شماره تماس : ۳۳۵۲۳۶۳۹-۳۳۵۲۳۶۴۹

موبایل : ۰۹۳۵۲۲۸۵۱۶۶

ساعات کاری شرکت : شنبه تا پنجشنبه ۹ الی ۱۷

آدرس : تهران ، سه راه امین حضور خ ایران خ گوته